Шест брезнишки села получават подкрепа от нас за своите идеи за развитие през 2021 година

Село Велковци ще ремонтира емблематичната си чешма в местността „Лулата“. Устремът на новите ръководители на читалищата в Сопица и Садовик ще бъде поощрен, за да подобрят условията за дейността си. Читалището в Ноевци ще празнува своя 90-годишен юбилей с нови придобивки, докато училището и футболният клуб на селото ще следват амбициозните си цели, свързани с подрастващите. Слаковци ще посреща и изпраща пътуващите в нова спирка на центъра на селото, а Ребро ще направи още една крачка в посока подобряване на пътя към манастира „Свети Никола“. 

Така потвърждение получават 8 от общо 11 предложения за финансиране, постъпили при нас в определения срок за кандидатстване. Те ще бъдат подкрепени чрез дарението на „Асарел-Инвестмънт“, което фирмата всяка година предоставя на Община Брезник по силата на Договор за сътрудничество. Общият размер на годишното дарение е 50 000 лева. Половината от сумата за 2021 година вече беше използвана за вътрешно обзавеждане и дизайн на новите помещения, в които се помещава предучилищната група на Брезник. Другата половина обичайно е предназначена за по-малки проекти в областта на образованието, културата, спорта и развитието на селата. 

Един проект отпада от процедурата, защото не отговаря на правилата за финансиране. От останалите идеи, всички получават подкрепа, с изключение на два проекта. Те може да бъдат разгледани допълнително през есента, тъй като в процедурата е предвидено второ класиране на проекти, когато е налице такава възможност.

Договорът за сътрудничество между „Асарел-Инвестмънт“ и Община Брезник се подписва всяка година от 2017 година насам. Негова цел е постигане на устойчиво развитие, повишаване стандарта на живот и създаване на нови възможности пред жителите на общината, наред с пълноценно реализиране на потенциала на община Брезник. 

Досега чрез Договора за сътрудничество са обновени учебни кабинети в брезнишката гимназия. Училището в село Ноевци реализира няколко инициативи, включително създаването на екологична класна стая. Беше обновена отоплителната система на читалище „Просвещение 1870“-Брезник и бяха отделени средства за отбелязването на 120-ата годишнина от неговото основаване. Бяха подкрепени ремонтни и самодейни проекти в малките читалища на селата около Брезник. Средства са отделяни за нуждите на спортните клубове и за развитието на туризма. Финансирани са дейности по запазването на няколко църкви, както и по изграждане на нови паметници.

Това са само отделни примери за подкрепата, която „Асарел-Инвестмънт“ осигурява за общината, в която развива своята инвестиционна дейност. В Брезник компанията е представена чрез своето дъщерно дружество „Трейс Рисорсиз“.