„Асарел-Инвестмънт“ помага на Община Брезник за обзавеждането на нови помещения за предучилищна подготовка на децата

Уютна, безопасна и съвременна образователна среда ще посрещне наесен децата в предучилищната група в Брезник. По предложение на местната общинска администрация, инженер от „Асарел-Инвестмънт“ съдейства като изготви професионален дизайн на вътрешното обзавеждане на помещенията за подготовка на 6-годишните бъдещи ученици. Интериорният проект се предоставя безвъзмездно, а реализацията му ще се финансира чрез Договор за сътрудничество между фирмата и Община Брезник.

Договорът за сътрудничество всяка година осигурява 50 000 лева дарение, целящо подкрепа за устойчивото развитие на общинския център и околните села. Преди няколко месеца всички свободни средства от дарението за 2020 година бяха насочени към справяне с предизвикателствата пред Общината във връзка с епидемията от COVID-19.

Същевременно налице е необходимост от инвестиции в училищната инфраструктура в Брезник. Именно затова - с убеждението, че създаването на добри условия за обучение на децата не бива да се отлага – минното дружество „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и Община Брезник подписаха по-рано от обичайното документа за дарение за следващата година.

Средствата от Договора за сътрудничество за 2021 г. ще бъдат използван още сега, за да бъде осигурена максимално бързо възможност децата на предучилищната възраст да преместят заниманията си в сградата на училището. По този начин, от една страна, ще се подобрят условията за бъдещите първокласници, а от друга - ще се освободят допълнителни места в местната детска градина и ще бъдат облекчени работещите родители.

До 25 000 лева от дарението е предназначено конкретно за обзавеждането на новите помещения за децата и персонала в предучилищната група. Тe се намират в наскоро изградена пристройка към сградата на СУ „Васил Левски“. След приключването на строителните работи, пространството трябва да добие подходящ вид за игра, почивка и провеждане на учебни занимания. В тази връзка беше изготвен интериорен проект от квалифициран дизайнер, който е служител на „Асарел-Инвестмънт“. Неговата работа по проекта е част от доброволния ангажимент на фирмата да осигури безвъзмездно не само финансови средства, но също експертна помощ и извършване на дейности в съответствие с нуждите на Община Брезник.

Останалата част от паричното дарение за 2021 година е предназначена за други инициативи, свързани с култура, образование, спорт, туризъм, съхраняване на традициите и развитие на селата. От 2017 година досега със средства от „Асарел-Инвестмънт“ са обновени кабинетите по география и английски език в брезнишкото училище. Училището в село Ноевци реализира няколко инициативи за деца, включително и създаването на екологична класна стая. Беше обновена отоплителната система на читалище „Просвещение 1870“-Брезник и бяха подкрепени ремонтни и самодейни проекти в 5 други читалища в селата около Брезник. Средства са отделяни за нуждите на спортните клубове и за развитието на туризма. Финансирани са дейности по запазването и реставрацията на няколко църкви, както и по изграждане на нови паметници.

Това е само част от направленията за подкрепа конкретно чрез годишния Договор за сътрудничество между фирмата и общината, в която развива своята дейност. Отделно от този договор, „Асарел-Инвестмънт“ инвестира чрез своето дъщерно дружество в Брезник, спонсорира и осигурява подкрепа за още десетки дейности.