Започва приемът на документи за финансиране на местни инициативи със средства от „Асарел-Инвестмънт“ по Договор за сътрудничество с Община Брезник

Подписан е Договор за сътрудничество между „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и Община Брезник за 2022 година. Чрез него компанията за шести пореден път безвъзмездно предоставя дарение в размер на 50 000 лева. Неговата цел е благополучие и повишаване на стандарта на живот в Община Брезник. 

Годишното дарение е само един от начините, с които „Асарел-Инвестмънт“ подкрепя местни инициативи. То е отделен традиционен елемент в общата дарителска политика на компанията за региона, в който осъществява своята дейност. В Брезник фирмата е представена от дъщерното си дружество „Трейс Рисорсиз“ ЕООД. 

В договора за 2022 година се запазва обичайното насочване на средства към две основни посоки. Половината от средствата ще бъдат използвани за значим проект, който ще бъде определен по предложение на Община Брезник. Останалите 25 хиляди лева ще са за подкрепа на малки проекти, постъпили като предложение от местната общност. За финансирането на тези проекти се кандидатства пред комисия, в чийто състав участват представители на двете страни по договора - Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“, а също и граждански представител, определен от кмета на общината.

Процесът по кандидатстване ще бъде отворен от 22 февруари до 18 март 2022 година. 

На сайта на Община Брезник е публикувана отворена покана към всички, които осъществяват дейност на територията на общината или дейността им е свързана с Брезник. Предложенията за конкретни инициативи трябва да отговарят на Правилата за финансиране с насоки за кандидатстване. Участието изисква подаване на Формуляр за кандидатстване по образец.

Финансирането е насочено към пет приоритетни направления: култура и самодейност; образование и младежки дейности; спорт и туризъм; подпомагане на селата; и инфраструктура. От 2017 година до началото на 2022 година чрез Договора за сътрудничество са били подкрепени 10 предложения на администрацията на общината и близо 40 инициативи на читалища, училища, църковни настоятелства, клубове и други.