Трудното раждане на една мина, в-к "24 часа", 19.08.2019

В приложението "Минната индустрия" на вестник "24 часа" от 19 август 2019 година е поместен обзор на стъпките, през които преминава един минно-добивен проект - от проучването на площите, през строителството и добива до рекултивацията на обектите.

"Бъдещето изисква рудници", се казва в текста. "Колкото по-зелени ставаме, толкова повече ресурси ползваме. В основата на всеки технологичен скок от края на каменната ера до днес е добивът на руди и производството на метали." 

Вижте още в публикацията: Трудното раждане на една мина