Политика за поверителност на личните данни при използването на сайта

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„Брезник Минералс“ ЕООД е собственост на „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и част от групата компании на „Асарел-Медет“ АД. Една от основните грижи на „Брезник Минералс“ ЕООД  е сигурността на личните данни на физическите лица, като сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността на всичките си офиси/клонове и служители в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност. 

Когато събираме лични данни, следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност. 

Настоящата Политика има за цел да Ви разясни как използваме личните данни, които събираме за Вас при използване на нашия сайт и когато кандидатствате за работа, с каква цел го правим и какви са правата Ви във връзка със събраните за Вас лични данни. Тази Политика за поверителност се отнася и за личните данни, които обработваме при осъществяване на основния си предмет на дейност.

Каква информация събираме?

Лични данни, обработвани за целите на подбор на персонал

Събираме информация за Вас, когато подадете своята автобиография на място в някой от офисите ни или чрез електронната ни форма за кандидатстване за стажантска програма, за обявена позиция или за включването Ви в нашата база данни „Резервни кадри”. 

Когато кандидатствате за работа или стаж при нас, с документите, които ни предоставяте, Вие ни разкривате Ваши лични данни, които ние ще обработваме във връзка с процеса по подбор на персонал. 

Препоръчваме в документите, които ни предоставяте, да не се съдържат чувствителни лични данни, като информация за расов и етнически произход, религиозни и политически убеждения, членство в профсъюзи и политически организации, сексуална ориентация, здравословно състояние и др.

В зависимост от позицията, за която кандидатствате, в различните етапи на подбора е възможно:

Да участвате в едно или повече интервюта;

Да попълните тестове;

Да е необходимо да предоставите препоръки от предишни работодатели;

Да предоставите информация за здравословно състояние или съдебно минало.

Всички лични данни, разкрити по време на процеса на подбор, ще бъдат обработвани в съответствие с настоящата Политика.

Резултатите от положените тестове са конфиденциални и ще се използват само за оценка дали отговаряте на изискванията за съответната позиция.

Препоръки от предишни работодатели  ще се търсят само след Ваше предварително съгласие.

Лични данни, обработвани при посещение на интернет сайта

Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти, прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия и регистрация.

Ние използваме Social Plugins на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази приставка се разпознава по логата на Facebook (бяло „f” на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или се отличава с „Facebook Social Plugin“. Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук: http:/developers.facebook.com/plugins/.

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашият интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook. 

Информацията (включително IP адресът Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“, или напишете коментар, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.

Ние не разполагаме с информация относно съдържанието на данните, които се предават на Facebook, както и по какъв начин тези данни се използват от Facebook. Моля, запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на:  http://www.facebook.com/policy.php. Ако не желаете Facebook да отразява посещението на нашия сайт на Вашия Facebook профил е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите сайта. Можете да предотвратите напълно зареждането на Facebook приставките като инсталирате разширения на Вашия интернет браузър, напр. „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Защо събираме Вашите лични данни и на какво основание го правим?

Случаите, в които събираме и обработваме Ваши лични данни, както и целите, с които го правим, са следните: 

когато кандидатствате за работа или за стажантска програма и участвате в процеса по подбор, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбирате тази Политика и  желаете “Брезник Минералс“ ЕООД да събира и обработва Ваши лични данни за оценка на Вашата кандидатура с цел сключване на трудов/граждански  договор или стажантски договор. Лични данни и документи на селектираните кандидати се споделят с компаниите „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и „Асарел-Медет“ АД за финално одобрение.  Предоставяте личните си данни доброволно и доколкото Вие сте преценили, че е необходимо.

когато ни изпратите писмо чрез формата за контакт – когато ни пишете през интернет страницата ни, е необходимо да посочите име и имейл за връзка, за да можем да се свържем с Вас. Ако ни споделите друга лична информация в текста на запитването си, ще обработим тази информация, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили. 

Social Plugins – предоставяме по-добро използване на нашия сайт, съобразено с Вашите предпочитания.

Независимо от причината, поради която ни споделяте Ваши лични данни, препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация: като данни относно расов или етнически произход, религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация, здравословен статус и др.

За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за тях срок. 

Когато  процесът по подбор завърши със сключване на трудов/граждански договор, предоставените от Вас документи и данни в процеса на подбор, ще влязат в личното Ви трудово досие, водено и съхранявано от нас.

В случай че не се стигне до предлагане и сключване на договор, предоставените от Вас документи и данни  ще се съхраняват за период от 3 години с цел осъществяване на контакт и включването Ви сред кандидатите за сходна позиция в “Брезник Минералс“ ЕООД и „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД, ако такава бъде обявена в посочения 3-годишен срок. След изтичането на този срок, личните Ви данни и съответните документи ще бъдат заличавани и унищожавани. В случай че не желаете данните Ви да бъдат обработвани за позиции, различни от обявената, моля посочете това обстоятелство при подаване на кандидатурата си. 

В случай че сте подали автобиографията си с цел включването Ви в базата данни „Резервни кадри”, както и след приключване на стажантската ни програма, сте изразили съгласие да съхраняваме данните Ви с цел бъдещ подбор след завършване на образованието Ви, данните за Вас ще се съхраняват за период от 3 години или до оттегляне на съгласието Ви, което настъпи по-рано. 

С кого споделяме Вашите лични данни?

Посочените по-горе данни се предоставят единствено на наши доверени партньори (доколкото това е необходимо за използваните от нас услуги по уеб дизайн и поддръжка на сайта ни), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да подобрим функционирането на нашата интернет страница.    

За някои от позициите, Вашите лични данни може да бъдат споделени/предоставени на други поделения на „Брезник Минералс“ ЕООД на територията на страната и/или компании - доставчици на услуги в процеса на подбор (тестови центрове, външни агенции за подбор). Лични данни и документи на селектираните кандидати се споделят и с „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД, и с „Асарел-Медет“ АД.  Съгласно нормативните изискванията „Брезник Минералс“ ЕООД  е сключило с доставчиците си нарочни договори за обмен и защита на личните данни. 

При предоставяне на Вашите данни на някое от посочените в предходния абзац доставчици Вие ще бъдете уведомявани в законовите срокове за това. 

Никога няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие.  

Няма да извършваме трансфер на данните Ви в страни извън ЕС.

Как защитаваме Вашите права? 

Ние обработваме Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.

Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с данните. 

Какви са Вашите права? 

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за Вас лични данни (право на достъп). 

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, като се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти. Ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни. 

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас.

Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно обработваните от нас Ваши лични данни, можете да се свържете с нас по имейл на office@thrace-resources.com или по пощата на адрес: София 1680, бул. "България" 102, Бизнес център „Белисимо“, блок Б, етаж 6.